ul. Dworcowa 22
34-300 Żywiec

Pn – Pt: 7:00 – 19:00
So – Ni: nieczynne

Jesteś tutaj: Strona główna

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego pacjent złożył deklarację wyboru.

Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej należy:

  1. Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania
  2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  3. Edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
  4. Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

Kwalifikacja do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.

  1. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali40 punktów lub mniej.
  2. Nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
  3. Nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Wymagane skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową do pobrania w rejestracji MEDICUS.

Kwalifikacji do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową dokonuje pielęgniarka opieki długoterminowej.

Zakład świadczy również usługi odpłatnie w zakresie kompleksowej opieki nad chorymi w domu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

  1. Osobisty: MEDICUS SPÓŁKA JAWNA ul. Dworcowa 22, 34-300 Żywiec
  2. Telefoniczny: +48 33 861 36 77, +48 8613678, fax. wew. 10
  3. Poprzez e-mail: medicus_zywiec@poczta.onet.pl

Załączniki

Przejdź do treści