ul. Dworcowa 22
34-300 Żywiec

Pn – Pt: 7:00 – 19:00
So – Ni: nieczynne

Jesteś tutaj: Strona główna

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych pacjentów jest MEDICUS M. Jakubiec U. Jakubiec Sp.J. , ul. Dworcowa 22 , 34-300 Żywiec. Przestrzeganie zasad ochrony danych w MEDICUS nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail medicus_zywiec@poczta.onet.pl. Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą na niniejszej podstawie prawnej oraz w oparciu o cele: – art. 9 ust. 2 lit. h RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub leczenia. Odbiorcami danych pacjentów będą firmy przetwarzające dane w imieniu administratora (firmy informatyczne), a także podmioty z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych ( badania protetyczne lub histopatologiczne), a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe pacjentów będą przechowywane przez okres : 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, lub do 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń. W związku z przetwarzanie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do : – żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. – wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem możliwości leczenia.

Przejdź do treści